Uittreksel statuten van dauranta akademio vzw

ART 1. NAAM

dauranta akademio vzw

ART 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

Sylvain Dupuislaan 233, b124 – 1070 Brussel

ART 3. DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft als doel:

3.1. horeca en voedinggerelateerde bedrijven te helpen concrete stappen zetten in hun verduurzamingsproces omtrent watergebruik, energiegebruik, CO2-reductie, transportreductie, afvalpreventie, duurzame teelt, dierenwelzijn, betrokkenheid medewerkers en eerlijke handel.
3.2. opleidingen, coaching en adviesverstrekking met duurzame thema’s te verlenen.
3.3. consumenten te sensibiliseren en motiveren tot een gezond voedingsgedrag en een gezonde leefstijl.
3.4. een duurzaam netwerk van producent tot consument op te zetten om o.a. het verwerken van vooral lokale producten die niet voor de volle 100% op de markt verhandelbaar zijn, aan te moedigen.

De vereniging kan hierbij alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

ART 5. LEDEN

5.1. Er zijn werkende en toegetreden leden.

ART 7. BIJDRAGE

7.1. De toegetreden leden betalen geen jaarlijks lidgeld, en enkel een eenmalige toetredingsbijdrage.
7.2. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de toetredingsbijdrage.

ART 9. ALGEMENE VERGADERING

9.1. Alle leden worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering.
9.4. De toegetreden hebben overeenkomstig de wet geen stemrecht.

Lid van

LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN