Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Dauranta catering wordt beheerd door dauranta cvba met maatschappelijke zetel te 1070 brussel, sylvain dupuislaan 233, b124 en btw-nummer 0656.588.743.
Dauranta wil er zeker van zijn dat de relaties met de bezoekers van deze site en haar klanten zo vlot mogelijk verlopen.

Dauranta waardeert het vertrouwen dat u in haar diensten stelt en neemt dan ook uw rechten heel ernstig op. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van wat u van daŭranta kan verwachten en wat daŭranta van u verwacht.
De algemene voorwaarden hieronder zullen u, telkens u deze website bezoekt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. 

Dauranta kan niet waarborgen dat deze website ononderbroken of foutloos zal functioneren en geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de webshop.

2. Producten en prijzen

Alle producten op de website zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De foto's op de website zijn indicatief, illustratief en niet bindend. 

3. Webwinkel  

Alle bestellingen voor catering zonder bediening ter plaatse gebeuren rechtstreeks via de webwinkel. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden.
Alle vermelde prijzen bij de artikelen zijn exclusief btw; de btw wordt berekend in het overzicht van het winkelmandje.

De btw-voeten die worden toegepast zijn geval van levering of afhaling van gerechten is 6%. Er wordt 21% in rekening gebracht bij alle andere goederen en prestaties zoals dranken, leveringskosten, huur materiaal edm. 

4. Bestellen 

Registreer u eenmalig en log telkens in bij uw bezoek om te kunnen bestellen. 

5. Catering met bediening     

Alle bestellingen vergezeld van bediening worden voorafgegaan van een gedetailleerde prijsofferte.

6. Levering 

Dauranta doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw producten en diensten ontvangt binnen de levertermijn zoals overeengekomen.

Dauranta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door overmacht (storm, zware regenval, onverwachte sneeuw, hinder door een ongeval op de weg, manifestatie, betoging, afzetten van de weg door de politie, …) en hiervoor kan u ook geen schadevergoeding eisen. 

7. Betaling

Alle leveringen worden gevolgd door een factuur die u per mail wordt toegestuurd. De facturen zijn betaalbaar op 15 dagen datum factuur, behalve anders overeengekomen. 
Voor alle opdrachten waarvan de totale som de eur 2.500 overschrijdt, kan een voorschot worden gevraagd van 80%.

Bij een annulering van een bestelling na orderbevestiging kan het voorschot niet worden teruggevorderd en wordt dit beschouwd als een schadevergoeding.
Ingeval van betalingsachterstand zal onze vordering van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een moratoriumintrest van 12% per jaar.

 

Lid van

LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN
LID VAN